Προκαταρκτική Μελέτη Marketing

Προκαταρκτική Μελέτη Marketing

Δείτε την Προκαταρκτική Μελέτη Marketing που περιλαμβάνει την ανάλυση των τουριστικών υποδομών και δυνατοτήτων των προορισμών και την αποτύπωση τουριστικού προϊόντος σε επίπεδο Περιφέρειας και Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχα.
Marketing Plan & Branding

Marketing Plan & Branding

Δείτε το Σχέδιο Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αποτελεί πρακτικό εργαλείο για ενέργειες τουριστικής προβολής σε B2B και B2C επίπεδο.
Video Gallery

Video Gallery

Δείτε την ολοκληρωμένη ταξιδιωτική συλλογή διαφημιστικών ταινιών της Δυτικής Ελλάδας σε επίπεδο προορισμών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Περιφέρειας.
Ταξιδιωτικά Κείμενα Προορισμών

Ταξιδιωτικά Κείμενα Προορισμών

Δείτε τη μεθοδολογία βάσει της οποίας δημιουργήθηκαν τα ταξιδιωτικών κείμενα προορισμών και θεματικών εμπειριών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα).
Photo Gallery

Photo Gallery

Δείτε το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει με ελκυστικό τρόπο τους προορισμούς και τις εμπειρίες της Δυτικής Ελλάδας.
Campaign Website

Campaign Website

Δείτε το Campaign Website που παρουσιάζει το τουριστικό προϊόν και το περιεχόμενο που αναπτύχθηκε (travel stories, videos, photos) το 2016, με στόχο την υλοποίηση Καµπάνιας Γνωστοποίησης.
Τουριστική Ψηφιακή Πύλη

Τουριστική Ψηφιακή Πύλη

Δείτε την ολοκληρωμένη ταξιδιωτική πλατφόρμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αποτελεί ένα πλήρως αξιοποιήσιμο εργαλείο για τους επισκέπτες πριν, κατά τη διάρκεια καθώς και μετά την επίσκεψή τους στον προορισμό.
Ψηφιακή Προώθηση

Ψηφιακή Προώθηση

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ενέργειες ψηφιακής προώθησης για την ανάπτυξη των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας και την αύξηση της επισκεψιμότητας στο Website.
Social Media

Social Media

Δείτε τους επίσημους λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μάθετε πληροφορίες για τη διαχείριση και επικαιροποίηση του περιεχομένου τους.
Δημόσιες Σχέσεις

Δημόσιες Σχέσεις

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ταξίδια γνωριμίας των ΜΜΕ και ειδικότερα δημοσιογράφων «τουριστικών στηλών» ή εντύπων εξειδικευμένων σε ειδικές μορφές τουρισμού, στη Δυτική Ελλάδα.
Ταξίδια Εξοικείωσης (Fam Trips)

Ταξίδια Εξοικείωσης (Fam Trips)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης για επαγγελματίες του τουρισμού από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Τουριστικές Εκθέσεις

Τουριστικές Εκθέσεις

Μάθετε περισσότερα για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.
Εκπόνηση Στρατηγικής B2B

Εκπόνηση Στρατηγικής B2B

Δείτε το Στρατηγικό Οδηγό για B2B σκοπούς (συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις καθώς και διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης επαγγελματιών του τουρισμού).
Δημιουργική Παρουσίαση Περιφέρειας

Δημιουργική Παρουσίαση Περιφέρειας

Δείτε τη μακέτα εντύπου 12 σελίδων (6 σαλόνια) με δημιουργική γραφή, που απεικονίζει τις βασικές εμπειρίες και την ελκυστικότητα των προορισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Β2Β Παρουσίαση Περιφέρειας

Β2Β Παρουσίαση Περιφέρειας

Δείτε την παρουσίαση που αναδεικνύει τα στοιχεία ενδιαφέροντος και προβάλει το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας για αξιοποίηση σε B2B κοινό (travel agents, tour operators).
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αερογραμμών

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αερογραμμών

Δείτε τη Μελέτη Τεκμηρίωσης & Σκοπιμότητας στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και «αεροδρομιακού» marketing για το Αεροδρόμιο Αράξου.