Δημιουργική Παρουσίαση Περιφέρειας

Σχεδιασμός 12 σέλιδου δημιουργικού εντύπου

Δημιουργήθηκε μακέτα εντύπου 12 σελίδων (6 σαλόνια) με δημιουργική γραφή, η οποία απεικονίζει τις βασικές εμπειρίες και την ελκυστικότητα της Δυτικής Ελλάδας σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα) που απαρτίζουν τις βασικές αγορές στόχος. Το περιεχόμενο του εντύπου αποτελείται από τη δημιουργική απεικόνιση και περιγραφή των προορισμών, των αξιοθέατων και των εμπειριών που προσφέρει η Δυτική Ελλάδα, με αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού, το οποίο σε συνδυασμό με τη δημιουργική αφήγηση, αναδεικνύει την κάθε εμπειρία και προτρέπει τον αναγνώστη να επισκεφθεί τον προορισμό. Το υλικό δύναται να αξιοποιηθεί για την προώθηση των προορισμών και εμπειριών της Δυτικής Ελλάδας στο B2C κοινό μέσα από ενέργειες προβολής.

Δείτε το Δημιουργικό Έντυπο.

Δημιουργικό Έντυπο