Εκπόνηση Στρατηγικής B2B

Εκπόνηση στρατηγικής και σχεδιασμός ενεργειών συμμετοχής σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και ταξιδιών εξοικείωσης – φιλοξενίας (Fam Trips) επαγγελματιών του τουρισμού.

Η μελέτη επικεντρώνεται στη στρατηγική και στο σχεδιασμό της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις καθώς και στη διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης – φιλοξενίας (Fam Trips) επαγγελματιών του τουρισμού. Η μελέτη αποτελεί πρακτικό εγχειρίδιο για τους ανθρώπους του τουρισμού, που μπορούν να αξιοποιούν κατά περίπτωση.

Περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές, η στρατηγική εκπροσώπησης, story telling έγγραφα και οι κατευθύνσεις υλοποίησης. Η εκπόνηση της μελέτης στρατηγικής αξιοποιεί το χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων, τους στρατηγικούς πυλώνες για την τουριστική ανάπτυξη και τη στρατηγική μάρκας, όπως ορίζονται από τη Μελέτη/Τεκμηρίωση του προωθητικού brand (Brand Strategy) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η στρατηγική για τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις αναπτύχθηκε με κύριο πυλώνα την προβολή και προώθηση των τουριστικών προϊόντων και εμπειριών στις αγορές στόχους για την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας τους στο επιχειρηματικό και αγοραστικό κοινό. Έχουν οριστεί οι στόχοι της συμμετοχής σε εκθέσεις που εμπίπτουν στην τόνωση και ανάπτυξη της ζήτησης σε υπάρχουσες αγορές αλλά και την είσοδο σε νέες ελκυστικές αγορές, συμβάλλοντας στην μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη. Σχεδιάζεται το πλάνο ενεργειών και οι κατευθύνσεις συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού καθώς και ειδικές ενέργειες για την ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων με επαγγελματίες του τουρισμού. Παρέχονται οι κατευθύνσεις για την εικαστική προσέγγιση με σκοπό την αποτελεσματική προβολή της Δυτικής Ελλάδας, των προορισμών και των εμπειριών που διαθέτει και οι προδιαγραφές για το υλικό που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των εκθέσεων.

Δείτε τον ολοκληρωμένο οδηγό για B2B ενδιαφερόμενους του τουρισμού

Στρατηγική B2B