Β2Β Παρουσίαση Περιφέρειας

Παρουσίαση Περιφέρειας για χρήση σε B2B συναντήσεις

Παρουσίαση που αναδεικνύει τα στοιχεία ενδιαφέροντος και προβάλει το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για αξιοποίηση σε B2B συναντήσεις (travel agents, tour operators). Οι κύριοι άξονες περιεχομένου της παρουσίασης εντάσσουν πληροφορίες για τις υποδομές, τα τουριστικά προϊόντα και τις εμπειρίες, τους στρατηγικούς πυλώνες τουριστικής ανάπτυξης και τη στρατηγική μάρκας (branding strategy).

Το περιεχόμενο συνδυάζεται με φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύει τις εμπειρίες και τους προορισμούς. Η εικαστική κατεύθυνση της παρουσίασης αξιοποιεί τις κατευθύνσεις της στρατηγικής μάρκας, της δημιουργικής εκτέλεσης και των εφαρμογών (brand applications) για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις προσαρμόζει στις ανάγκες του κοινού των επαγγελματιών.

Δείτε την PDF παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρήση Β2Β στα Ελληνικά.

Β2Β Παρουσίαση GR

 

 

Δείτε την PDF παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρήση Β2Β στα Αγγλικά.

Β2Β Παρουσίαση EN