Τουριστικές Εκθέσεις

Στρατηγική & Σχεδιασμός Ενεργειών Συμμετοχής σε Τουριστικές Εκθέσεις 

Το 2016, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε με επιτυχία στη διεθνή τουριστική έκθεση WTM που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 7-9 Νοεμβρίου και στη διεθνή τουριστική έκθεση Philoxenia στη Θεσσαλονίκη στις 18-20 Νοεμβρίου, προσελκύοντας μεγάλο ενδιαφέρον τουριστικών πρακτόρων και επισκεπτών εν όψει της ερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Το 2017, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας αναπτύξει όλα τα σύγχρονα εργαλεία υποδομής μάρκετινγκ, ώστε να χτίσει ολοκληρωμένη παρουσία σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, έχει προβλέψει τη συμμετοχή της στην ITB, στο Βερολίνο, για την αγορά της Γερμανίας και στη MITT, στη Μόσχα, για την αγορά τις Ρωσίας, με στόχο τη στρατηγική διείσδυση της Δυτικής Ελλάδας ως ελκυστικό τουριστικό προορισμό για τις εκάστοτε αγορές στόχος βάσει του Σχεδίου Μάρκετινγκ Τουριστικού Προϊόντος.

Δείτε την παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις προαναφερθείσες τουριστικές εκθέσεις.